Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Sản phẩm

THĂN LƯNG BÒ ÚC – 500gr

170,000đ
Lượt xem: 47
Xem nhanh

THĂN LƯNG ÚC CUỘN NK – 500gr

100,000đ
Lượt xem: 49
Xem nhanh

BÒ FUJI – 200gr

140,000đ
Lượt xem: 48
Xem nhanh

BÒ WAGYU – 200gr

150,000đ
Lượt xem: 51
Xem nhanh

SƯỜN BÒ MỸ -500gr

225,000đ
Lượt xem: 50
Xem nhanh

DẺ SƯỜN BÒ MỸ – 500gr

200,000đ
Lượt xem: 49
Xem nhanh

BẮP HOA BÒ MỸ – 500gr

210,000đ
Lượt xem: 46
Xem nhanh

LÕI VAI BÒ MỸ – 500gr

190,000đ
Lượt xem: 50
Xem nhanh

BA RỌI BÒ MỸ – 500gr

120,000đ
Lượt xem: 49
Xem nhanh

SƯỜN NON HEO NK – 500gr

65,000đ
Lượt xem: 53
Xem nhanh

CỐT LẾT HEO NK – 500gr

50,000đ
Lượt xem: 49
Xem nhanh

BA CHỈ HEO NK – 500gr

60,000đ
Lượt xem: 49
Xem nhanh

BA CHỈ HEO KHÔNG DA NK BÀO MỎNG – 500gr

65,000đ
Lượt xem: 52
Xem nhanh

CÁNH GÀ NGUYÊN NK -500gr

45,000đ
Lượt xem: 163
Xem nhanh

SỤN GÀ THÁI – 500gr

110,000đ
Lượt xem: 57
Xem nhanh

ĐÙI GÀ TỎI NK – 500gr

35,000đ
Lượt xem: 56
Xem nhanh
b
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch