Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

U BÒ ÚC (U MỠ) 500GR

150,000đ
Lượt xem: 83
Xem nhanh

THĂN LƯNG BÒ ÚC – 500gr

170,000đ
Lượt xem: 171
Xem nhanh

THĂN LƯNG ÚC CUỘN NK – 500gr

100,000đ
Lượt xem: 161
Xem nhanh

BÒ FUJI – 200gr

140,000đ
Lượt xem: 217
Xem nhanh

BÒ WAGYU – 200gr

150,000đ
Lượt xem: 189
Xem nhanh

SƯỜN BÒ MỸ -500gr

225,000đ
Lượt xem: 161
Xem nhanh

DẺ SƯỜN BÒ MỸ – 500gr

200,000đ
Lượt xem: 108
Xem nhanh

BẮP HOA BÒ MỸ – 500gr

190,000đ 210,000đ
Lượt xem: 226
Xem nhanh

LÕI VAI BÒ MỸ – 500gr

180,000đ
Lượt xem: 190
Xem nhanh

BA RỌI BÒ MỸ – 500gr

110,000đ
Lượt xem: 175
Xem nhanh
b
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch