Ba Chỉ Chiên Xù

C3

Cách chọn sườn heo ngon Bạn không nên chọn mua sườn có kích thước quá nhỏ. Vì sườn nhỏ thường là của những con heo nhỏ, vì vậy thịt sẽ không chất lượng do bị xuất chuồng sớm. Khi ấn vào thì thịt heo có độ đàn hồi tốt, bề mặt thịt khô và mịn. […]

Gà quay Ngủ Vị Vạn người mê

C2

Cách chọn sườn heo ngon Bạn không nên chọn mua sườn có kích thước quá nhỏ. Vì sườn nhỏ thường là của những con heo nhỏ, vì vậy thịt sẽ không chất lượng do bị xuất chuồng sớm. Khi ấn vào thì thịt heo có độ đàn hồi tốt, bề mặt thịt khô và mịn. […]

Cách làm Sườn Heo hấp dẫn

C1

Cách chọn sườn heo ngon Bạn không nên chọn mua sườn có kích thước quá nhỏ. Vì sườn nhỏ thường là của những con heo nhỏ, vì vậy thịt sẽ không chất lượng do bị xuất chuồng sớm. Khi ấn vào thì thịt heo có độ đàn hồi tốt, bề mặt thịt khô và mịn. […]

Developed by NgoQuangTruong
Developed by NgoQuangTruong