Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

LÁ SÁCH 500GR

90,000đ
Lượt xem: 154
Xem nhanh

SỤN BỘ – 6kg/bộ

660,000đ
Lượt xem: 168
Xem nhanh

MÓNG ĐEO – 500gr

100,000đ
Lượt xem: 265
Xem nhanh

PÍN BÒ – 1KG

220,000đ
Lượt xem: 295
Xem nhanh

TIM BÒ TƯƠI – 1KG

150,000đ
Lượt xem: 176
Xem nhanh

PÍN BÒ – 1,5kg/bộ

330,000đ
Lượt xem: 451
Xem nhanh

GÂN Y NK – 1kg

180,000đ 200,000đ
Lượt xem: 286
Xem nhanh

SỤN BỘ – 1kg

110,000đ
Lượt xem: 309
Xem nhanh

PHÈO BÒ – 500gr

60,000đ
Lượt xem: 185
Xem nhanh

SỤN NHÁNH – 1kg

150,000đ
Lượt xem: 322
Xem nhanh

TỔ ONG – 500gr

75,000đ
Lượt xem: 290
Xem nhanh

TỦY BÒ – 300gr

90,000đ
Lượt xem: 520
Xem nhanh

XƯƠNG GẦU – 1kg

100,000đ
Lượt xem: 364
Xem nhanh

GÂN Y TƯƠI – 500gr

115,000đ
Lượt xem: 289
Xem nhanh

XƯƠNG ỐNG – 1kg

60,000đ
Lượt xem: 291
Xem nhanh
b
Tuyết Thịt Bò
Tuyết Thịt Bò
Tuyết Thịt Bò
Tuyết Thịt Bò
Tuyết Thịt Bò
Tuyết Thịt Bò
Tuyết Thịt Bò
Tuyết Thịt Bò
Tuyết Thịt Bò
Tuyết Thịt Bò
Tuyết Thịt Bò
Tuyết Thịt Bò
Tuyết Thịt Bò