Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

ĐUÔI BÒ TƯƠI – 500gr

125,000đ
Lượt xem: 75
Xem nhanh

MÓNG ĐEO – 500gr

100,000đ
Lượt xem: 73
Xem nhanh

THĂN LONG (BAO TỬ BÒ )- 500gr

75,000đ
Lượt xem: 72
Xem nhanh

PÍN BÒ – 1 BỘ

220,000đ
Lượt xem: 73
Xem nhanh

GÂN CHÂN TƯƠI – 1kg

160,000đ
Lượt xem: 75
Xem nhanh

PÍN BÒ – 1,5kg/bộ

330,000đ
Lượt xem: 70
Xem nhanh

GÂN Y NK – 1kg

180,000đ 200,000đ
Lượt xem: 72
Xem nhanh

SỤN BỘ – 1kg

110,000đ
Lượt xem: 74
Xem nhanh

SỤN NHÁNH – 1kg

130,000đ
Lượt xem: 72
Xem nhanh

TỔ ONG – 500gr

90,000đ
Lượt xem: 75
Xem nhanh

XƯƠNG ỐNG TỦY – 1kg

150,000đ
Lượt xem: 82
Xem nhanh

XƯƠNG SƯỜN – 1kg

50,000đ
Lượt xem: 73
Xem nhanh

TỦY BÒ – 300gr

90,000đ
Lượt xem: 76
Xem nhanh

XƯƠNG GẦU – 1kg

100,000đ
Lượt xem: 75
Xem nhanh

GÂN Y TƯƠI – 500gr

115,000đ
Lượt xem: 73
Xem nhanh

XƯƠNG ỐNG – 1kg

60,000đ
Lượt xem: 73
Xem nhanh
b
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch