Showing all 4 results

150,000

Gạo ST25 – 1 bao 5kg, với đặc tính dẻo thơm, mùi thơm đặc trưng, cơm mềm, dẻo vừa, là lựa chọn cúa nhiều hộ gia đình Việt

110,000

Gạo Hoa Mai – bao 5kg có mùi thơm đặc trưng, cơm mềm, dẻo vừa, là lựa chọn cúa nhiều hộ gia đình Việt

150,000

Gạo Long Lân – đặc tính dẻo thơm, mùi thơm đặc trưng, cơm mềm, dẻo vừa, là lựa chọn cúa nhiều hộ gia đình Việt

175,000

Gạo Lúa Tôm – đặc tính dẻo thơm, mùi thơm đặc trưng, cơm mềm, dẻo vừa, là lựa chọn cúa nhiều hộ gia đình Việt

Developed by NgoQuangTruong
Developed by NgoQuangTruong