Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

BÒ VIÊN ĐẶC BIỆT – 500gr

125,000đ
Lượt xem: 134
Xem nhanh

BẮP ĐÙI BÒ VIỆT – 500gr

130,000đ
Lượt xem: 135
Xem nhanh

TÁI NGON TƯƠI – 500gr

130,000đ
Lượt xem: 217
Xem nhanh

GIÁ BÒ TƯƠI – 500gr

130,000đ
Lượt xem: 104
Xem nhanh

NẠM SƯỜN – 500gr

95,000đ
Lượt xem: 95
Xem nhanh

FILE NỘI – 500gr

165,000đ
Lượt xem: 90
Xem nhanh

BẮP TRÒN – 500gr

150,000đ
Lượt xem: 94
Xem nhanh

NẠM BỤNG TƯƠI – 500gr

95,000đ
Lượt xem: 159
Xem nhanh

ĐÙI BEEFSTEAK – 500gr

140,000đ
Lượt xem: 98
Xem nhanh

VỤN LỚN – 1KG

100,000đ 120,000đ
Lượt xem: 97
Xem nhanh

THĂN LƯNG VIỆT – 500gr

150,000đ
Lượt xem: 84
Xem nhanh
b
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch
Thực Phẩm Sạch